Showing 1–12 of 196 results

-9%
 • 137.2
 • Tây Bắc
 • Định Hoà
 • 2.35 Tỷ
2.350.000.000 2.150.000.000
-2%
 • 134.4
 • Tây Bắc
 • Hiệp Thành
 • 2.4 Tỷ
2.400.000.000 2.350.000.000
-1%
 • 133.5
 • Tây Nam
 • Hiệp Thành
 • 4.25 Tỷ
4.250.000.000 4.200.000.000
-1%
 • 100
 • Đông
 • Hiệp Thành
 • 6.75 Tỷ
6.750.000.000 6.700.000.000
-6%
 • 92
 • Đông
 • Phú Mỹ
 • 4.35 Tỷ
4.350.000.000 4.100.000.000
-14%
 • 150
 • Tây Nam
 • Hiệp Thành
 • 2.9 Tỷ
2.900.000.000 2.500.000.000
 • 111.2
 • Đông Bắc
 • Phú Mỹ
 • 2.9 Tỷ
2.700.000.000
-1%
 • 100
 • Tây
 • Phú Mỹ
 • 4.95 Tỷ
4.950.000.000 4.900.000.000
 • 126.2
 • Tây Nam
 • Phú Mỹ
 • 3.45 Tỷ
3.450.000.000
-6%
 • 101.8
 • Đông Bắc
 • Phú Tân
 • 3.5 Tỷ
3.500.000.000 3.300.000.000
-1%
 • 97.5
 • Tây Bắc
 • Phú Mỹ
 • 3.75 Tỷ
3.750.000.000 3.700.000.000
-1%
 • 84
 • Tây Bắc
 • Hiệp Thành
 • 4.55 Tỷ
4.550.000.000 4.500.000.000
.
.
.
.