Hiển thị 1–12 của 217 kết quả

-1%
 • 109.4
 • Đông Nam
 • Phú Mỹ
 • 3.55 Tỷ
3.550.000.000 3.500.000.000
-1%
 • 90.8
 • Tây Nam
 • Phú Lợi
 • 3.95 Tỷ
3.950.000.000 3.900.000.000
-2%
 • 97.5
 • Tây Nam
 • Phú Mỹ
 • 3.25 Tỷ
3.250.000.000 3.190.000.000
 • 105.8
 • Tây Bắc
 • Phú Hòa
 • 4.2 Tỷ
-1%
 • 122.1
 • Tây Nam
 • Phú Mỹ
 • 5.25 Tỷ
5.250.000.000 5.200.000.000
 • 110
 • Tây Bắc
 • Tương Bình Hiệp
 • 3.2 Tỷ
3.200.000.000
 • 59.7
 • Tây Bắc
 • Hiệp Thành
 • 2.8 Tỷ
2.800.000.000
-1%
 • 141
 • Tây Nam
 • Hiệp Thành
 • 4.85 Tỷ
4.850.000.000 4.800.000.000
-1%
 • 77.3
 • Tây Bắc
 • Phú Lợi
 • 4.95 Tỷ
4.950.000.000 4.900.000.000
-2%
 • 102.7
 • Đông Bắc
 • Phú Hòa
 • 4.35 Tỷ
4.350.000.000 4.250.000.000
-3%
 • 75
 • Tây
 • Hiệp Thành
 • 2.95 Tỷ
2.950.000.000 2.850.000.000
-1%
 • 83.5
 • Tây Nam
 • Hiệp Thành
 • 3.35 Tỷ
3.350.000.000 3.300.000.000
.
.
.
.