Hiển thị 1–12 trong 36 kết quả

5.63 x 19.88
Đất Bán
Hướng Tây Bắc
Phường Phú Hoà
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  2.65 Tỷ
Giá mới:  2.6 Tỷ

6 x 66
Đất Bán
Hướng Nam
Phường Phú Hoà
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  25.5 triệu/m
Giá mới: 25 triệu/m = 9 tỷ675 triệu

8 x 43.3 nở hậu 12.1
Đất Bán
Hướng Tây Nam
Phường Phú Mỹ
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  4.25 Tỷ
Giá mới:  4.178 Tỷ

5 x 21
Đất Bán
Hướng Tây Bắc
Phường Hiệp Thành
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  2.65 Tỷ
Giá mới:  2.6 Tỷ

4.77 x 20.8
Đất Bán
Hướng Đông
Phường Phú Mỹ
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  2.35 Tỷ
Giá mới:  2.29 Tỷ

5 x 30, 17.22 x 76.4
Đất Bán
Hướng Tây Nam
Phường Phú Mỹ
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  2.65 Tỷ 
Giá mới:  2.6 Tỷ

7.5 x 20
Đất Bán
Hướng Tây Nam
Phường Hiệp Thành
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  2.85 Tỷ
Giá mới:  2.5 Tỷ

5 x 21.5 ( 24.85 )
Đất Bán
Hướng Tây Bắc
Phường Hiệp Thành
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  2.95 Tỷ
Giá mới:  2.85 Tỷ

4,5 x 27
Đất Bán
Hướng Nam
Phường Hiệp Thành
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  2.6 Tỷ
Giá mới:  2.35 Tỷ

5 x 28.3
Đất Bán
Hướng Tây Nam
Phường Hiệp Thành
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  3.5 Tỷ
Giá mới:  3.4 Tỷ

6 x 30
Đất Bán
Hướng Đông
Phường Phú Lợi
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  3.6 Tỷ
Giá mới:  3.55 Tỷ

5.1 x 35
Đất Bán
Hướng Đông Nam
Phường Hiệp Thành
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  3.25 Tỷ
Giá mới:  3.216 Tỷ

.
.
.
.