Hiển thị tất cả 10 kết quả

 • 64
 • Nam
 • Phú Hòa
 • 2.55 Tỷ
2.550.000.000
 • 70.3
 • Tây Bắc
 • Phú Hòa
 • 2.1 Tỷ
2.100.000.000
-3%
 • 108
 • Tây Nam
 • Phú Hòa
 • 1.85 Tỷ
1.850.000.000 1.800.000.000
-2%
 • 66
 • Nam
 • Phú Hòa
 • Tỷ
2.250.000.000 2.200.000.000
-7%
 • 70
 • Đông Nam
 • Phú Thọ
 • 2.1 Tỷ
2.100.000.000 1.950.000.000
-3%
 • 91
 • Tây Nam
 • Phú Lợi
 • 1.95 Tỷ
1.950.000.000 1.900.000.000
-4%
 • 80
 • Tây Bắc
 • Phú Lợi
 • 2.25 Tỷ
2.250.000.000 2.150.000.000
-3%
 • 102.5
 • Bắc
 • Tương Bình Hiệp
 • 1.85 Tỷ
1.850.000.000 1.800.000.000
-90%
 • 73
 • Đông Bắc
 • Phú Mỹ
 • 2.55 Tỷ
2.550.000.000 250.000.000
.
.
.
.