Hiển thị một kết quả duy nhất

5 x 23.8 m2
Nhà Bán
Hướng Tây Nam
Phường Chánh Nghĩa
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  4Tỷ
Giá mới:  3Tỷ900

5 x 19.4 m2
Nhà Bán
Hướng Tây Nam
Phường Chánh Nghĩa
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  4,8Tỷ
Giá mới:  4,7 Tỷ

4.6 x 15.05
Nhà Bán
Hướng Đông Nam
Phường Chánh Nghĩa
Thủ Dầu Một
Giá cũ: 3.6 Tỷ
Giá mới: 3.3 Tỷ

99,4 m2
Nhà Bán
Hướng Tây Nam
Phường Chánh Nghĩa
Thủ Dầu Một
Giá cũ: 7.1 Tỷ
Giá mới: 7 Tỷ

.
.
.
.