Hiển thị 1–12 trong 44 kết quả

5 x 19
Nhà Bán
Hướng Tây Bắc
Phường Hiệp Thành
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  5.25 Tỷ
Giá mới:  5.2 Tỷ

5 x 20.5 m2
Nhà Bán
Hướng Đông Bắc
Phường Hiệp Thành
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  4.3Tỷ
Giá mới:  3.9 Tỷ

5.3 x 23.5 m2
Nhà Bán
Hướng Tây Nam
Phường Hiệp Thành 1
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  4Tỷ700
Giá mới:  4Tỷ600

5 x 20 m2
Nhà Bán
Hướng Nam
Phường Hiệp Thành
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  8Tỷ200
Giá mới:  7Tỷ300

5 x 20 m2
Nhà Bán
Hướng Tây Bắc
Phường Hiệp Thành
Thủ Dầu Một
Giá cũ: 6.35 Tỷ
Giá mới: 6.3 Tỷ

5 x 19,15 m2
Nhà Bán
Hướng Tây Bắc
Phường Hiệp Thành
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  4Tỷ6
Giá mới:  4Tỷ5

5 x 20 m2
Nhà Bán
Hướng Tây Bắc
Phường Hiệp Thành
Thủ Dầu Một
Giá cũ: 4.2 Tỷ
Giá mới: 3.95 Tỷ

5 x 20
Nhà Bán
Hướng Tây Bắc
Phường Hiệp Thành
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  4 Tỷ
Giá mới:  3.85 Tỷ

102.4 m2
Nhà Bán
Hướng Tây Nam
Phường Hiệp Thành
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  6Tỷ480
Giá mới:  6Tỷ380

5 x 20 m2
Nhà Bán
Hướng Tây Bắc
Phường Hiệp Thành
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  5.1Tỷ
Giá mới:  5Tỷ

5 x 25 m2
Nhà Bán
Hướng Đông Bắc
Phường Hiệp Thành
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  4Tỷ75
Giá mới:  4Tỷ650
 

4.1 x 20 m2
Nhà Bán
Hướng Tây Bắc
Phường Hiệp Thành
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  4Tỷ600
Giá mới:  4Tỷ500

.
.
.
.