Hiển thị 1–12 trong 33 kết quả

4 x 21
Nhà Bán
Hướng Tây Bắc
Phường Phú Hoà
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  3.35 Tỷ
Giá mới:  3.25 Tỷ

5,07 x 20,2 m2
Nhà Bán
Hướng Bắc
Phường Phú Hoà
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  3.65Tỷ
Giá mới: 3.55 Tỷ

11,6 x 18.7 m2
Nhà Bán
Hướng Bắc
Phường Phú Hòa khu 7
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  6Tỷ500
Giá mới:  6Tỷ200

6 x 20
Nhà Bán
Hướng Đông Bắc ( Bắc nhiều )
Phường Phú Hoà
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  10 tỷ 500 triệu
Giá mới:  10 Tỷ

4,5 x 18,7 m2
Nhà Bán
Hướng Đông Bắc
Phường Phú Hoà
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  4Tỷ
Giá mới:  3.9Tỷ

5 x 22
Nhà Bán
Hướng Nam
Phường Phú Hoà
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  4.4 Tỷ
Giá mới:  4.36 Tỷ

4 x 29.4 m2
Nhà Bán
Hướng Đông Bắc
Phường Phú Hòa
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  3Tỷ5
Giá mới:  3Tỷ3

5 x 15.5 m2
Nhà Bán
Hướng Tây Bắc
Phường Phú Hoà
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  2Tỷ850
Giá mới:  2Tỷ690

3,7 x 25 m2
Nhà Bán
Hướng Tây Nam
Phường Phú Hoà
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  2Tỷ850
Giá mới:  2Tỷ690

5 x 18 m2
Nhà Bán
Hướng Tây Nam
Phường Phú Hoà
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  2Tỷ950
Giá mới:  2Tỷ790

5 x 18 m2
Nhà Bán
Hướng Tây Nam
Phường Phú Hoà
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  3Tỷ050
Giá mới:  2Tỷ950

4.2 x 15 m2
Nhà Bán
Hướng Đông Bắc
Phường Phú Hoà
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  2.69Tỷ
Giá mới:  2.59Tỷ

.
.
.
.