Hiển thị 1–12 trong 22 kết quả

6 x 20
Nhà Bán
Hướng Bắc
Phường Phú Lợi
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  3.45 Tỷ
Giá mới:  3.4 Tỷ

5 x 22
Nhà Bán
Hướng Đông Bắc
Phường Phú Lợi
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  3.75 Tỷ
Giá mới:  3.7 Tỷ

5,5 x 17 m2
Nhà Bán
Hướng Tây Bắc
Phường Phú Lợi
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  3.95Tỷ
Giá mới:  3.85Tỷ

4 x 17.9 m2
Nhà Bán
Hướng Đông Bắc
Phường Phú Lợi
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  2Tỷ900
Giá mới:  2Tỷ800

6 x 23.4 m2
Nhà Bán
Hướng Tây Bắc.
Phường Phú Lợi
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  5.050Tỷ
Giá mới:  4.950Tỷ

5 x 19 m2
Nhà Bán
Hướng Đông Bắc
Phường Phú Lợi
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  3,750 Tỷ
Giá mới:  3,650 Tỷ

5 x 19 m2
Nhà Bán
Hướng Đông Bắc
Phường Phú Lợi
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  4,35 Tỷ
Giá mới:  4,3 Tỷ

5,8 x 24,85 nở hậu 5.9
Nhà Bán
Hướng Đông Nam
Phường Phú Lợi
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  5,55 Tỷ
Giá mới:  5,5 Tỷ

5,5 x 22.5 m2
Nhà Bán
Hướng Tây Bắc
Phường Phú Lợi
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  4,8Tỷ
Giá mới:  4,7 Tỷ

5.1 x 19 m2
Nhà Bán
Hướng Đông Nam
Phường Phú Lợi
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  4.4Tỷ
Giá mới: 4.3 Tỷ

5 x 25 
Nhà Bán
Hướng Đông Bắc
Phường Phú lợi
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  4.480 Tỷ
Giá mới: 4.180 Tỷ

6.10 x 24.65
Nhà Bán
Hướng
Phường Phú Lợi
Thủ Dầu Một
Giá cũ: 5.6 Tỷ
Giá mới: 5.5 Tỷ

.
.
.
.