Hiển thị 1–12 trong 22 kết quả

5 x 24 m2
Nhà Bán
Hướng Tây Bắc
Phường Phú Mỹ
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  6.6Tỷ
Giá mới:  6.5Tỷ

5 x 20 m2
Nhà Bán
Hướng Tây
Phường Phú Mỹ
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  3Tỷ890
Giá mới:  3Tỷ550

5.8 x 20.5
Nhà Bán
Hướng Tây Bắc
Phường Phú Mỹ
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  4.4 Tỷ
Giá mới:  4.4 Tỷ

5 x 31 m2
Nhà Bán
Hướng Tây Bắc ( Bắc nhiều )
Phường Phú Mỹ
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  4Tỷ150
Giá mới:  3 tỷ 950 triệu

4.77 x 20.8 m2
Nhà Bán
Hướng Đông Bắc
Phường Phú Mỹ
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  3Tỷ590
Giá mới:  3Tỷ490

5 x 22 m2
Nhà Bán
Hướng Tây
Phường Phú Mỹ
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  3.55Tỷ
Giá mới:  3.45Tỷ

5 x 20
Nhà Bán
Hướng Tây Bắc
Phường Phú Mỹ
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  3.05 Tỷ
Giá mới:  2.99 Tỷ

4 x 24.2 m2
Nhà Bán
Hướng Tây Bắc
Phường Phú Mỹ
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  3Tỷ800
Giá mới:  3Tỷ700

5.1 x 20 nở hậu 5.3m
Nhà Bán
Hướng Tây Nam
Phường Phú Mỹ
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  3Tỷ700
Giá mới:  3Tỷ600

5.58 x 16.5 m2
Nhà Bán
Hướng Chính Nam
Phường Phú Mỹ
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  4Tỷ 350 triệu
Giá mới:  4 tỷ 300 triệu

4.5 x 31 m2
Nhà Bán
Hướng Tây Nam
Phường Phú Mỹ
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  4Tỷ 650 triệu
Giá mới:  4Tỷ 600 triệu

5 x 20 m2
Nhà Bán
Hướng Đông Bắc.
Phường Phú Mỹ
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  3Tỷ 700
Giá mới:  3Tỷ 600

.
.
.
.