Hiển thị một kết quả duy nhất

5 x 21 m2
Nhà Bán
Hướng Tây Nam
Phường Phú Thọ
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  2Tỷ750
Giá mới:  2Tỷ650

68 m2
Nhà Bán
Hướng Tây Bắc
Phường Phú Thọ
Thủ Dầu Một
Giá cũ: 2.5 Tỷ
Giá mới: 2.48 Tỷ

125 m2
Nhà Bán
Hướng Tây
Phường Phú Thọ
Thủ Dầu Một
Giá cũ: 3.7 Tỷ
Giá mới: 3.65 Tỷ

64.4 m2
Nhà Bán
Hướng Nam
Phường Phú Hòa
Thủ Dầu Một
Giá cũ: 2.3 Tỷ
Giá mới: 2.2 Tỷ

70 m2
Nhà Bán
Hướng Đông Nam
Phường Phú Thọ
Thủ Dầu Một
Giá cũ: 2.050 Tỷ
Giá mới: 1.950 Tỷ

80 m2
Nhà Bán
Hướng Tây
Phường Phú Thọ
Thủ Dầu Một
Giá cũ: 2.45Tỷ
Giá mới: 2.4 Tỷ

.
.
.
.