Hiển thị 1–12 trong 34 kết quả

5 x 24 m2
Nhà Bán
Hướng Tây Bắc
Phường Phú Mỹ
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  6.6Tỷ
Giá mới:  6.5Tỷ

5 x 19
Nhà Bán
Hướng Tây Bắc
Phường Hiệp Thành
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  5.25 Tỷ
Giá mới:  5.2 Tỷ

5.3 x 23.5 m2
Nhà Bán
Hướng Tây Nam
Phường Hiệp Thành 1
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  4Tỷ700
Giá mới:  4Tỷ600

11,6 x 18.7 m2
Nhà Bán
Hướng Bắc
Phường Phú Hòa khu 7
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  6Tỷ500
Giá mới:  6Tỷ200

5 x 20 m2
Nhà Bán
Hướng Nam
Phường Hiệp Thành
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  8Tỷ200
Giá mới:  7Tỷ300

5 x 20 m2
Nhà Bán
Hướng Tây Bắc
Phường Hiệp Thành
Thủ Dầu Một
Giá cũ: 6.35 Tỷ
Giá mới: 6.3 Tỷ

5 x 19,15 m2
Nhà Bán
Hướng Tây Bắc
Phường Hiệp Thành
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  4Tỷ6
Giá mới:  4Tỷ5

6 x 20
Nhà Bán
Hướng Đông Bắc ( Bắc nhiều )
Phường Phú Hoà
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  10 tỷ 500 triệu
Giá mới:  10 Tỷ

102.4 m2
Nhà Bán
Hướng Tây Nam
Phường Hiệp Thành
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  6Tỷ480
Giá mới:  6Tỷ380

5 x 20 m2
Nhà Bán
Hướng Tây Bắc
Phường Hiệp Thành
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  5.1Tỷ
Giá mới:  5Tỷ

5 x 25 m2
Nhà Bán
Hướng Đông Bắc
Phường Hiệp Thành
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  4Tỷ75
Giá mới:  4Tỷ650
 

12 x 18 m2
Nhà Bán
Hướng
Phường Phú Cường
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  20Tỷ100
Giá mới:  20Tỷ

.
.
.
.