Hiển thị một kết quả duy nhất

4 x 25 m2
Nhà Bán
Hướng Đông Nam
Phường Hiệp An
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  1.8 Tỷ
Giá mới:  1.65 Tỷ

4 x 16 m2
Nhà Bán
Hướng Tây Bắc
Phường Phú Hòa
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  2.580 Tỷ
Giá mới: 2.480Tỷ

4 x 16.5 (nở hậu 5.3m)
Nhà Bán
Hướng Bắc
Phường Phú Hòa
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  2.05 Tỷ
Giá mới: 1.95 Tỷ

108 m2
Nhà Bán
Hướng Đông Nam
Phường Phú Hòa
Thủ Dầu Một
Giá cũ: 1.9 Tỷ
Giá mới: 1.8 Tỷ

64.4 m2
Nhà Bán
Hướng Nam
Phường Phú Hòa
Thủ Dầu Một
Giá cũ: 2.3 Tỷ
Giá mới: 2.2 Tỷ

70 m2
Nhà Bán
Hướng Đông Nam
Phường Phú Thọ
Thủ Dầu Một
Giá cũ: 2.050 Tỷ
Giá mới: 1.950 Tỷ

74,9 m2
Nhà Bán
Hướng Bắc
Phường Phú Lợi
Thủ Dầu Một
Giá cũ: 2.0 Tỷ
Giá mới: 1.9 Tỷ

80 m2
Nhà Bán
Hướng Tây Bắc
Phường Phú Lợi
Thủ Dầu Một
Giá cũ: 2.2 Tỷ
Giá mới: 2.15 Tỷ

100 m2
Nhà Bán
Hướng Bắc
Phường Tương Bình Hiệp
Thủ Dầu Một
Giá cũ: 1.88 Tỷ
Giá mới: 1.8 Tỷ

Diện tích: 64,4 m2
Hướng: Đông bắc Phường: Phú Mỹ Đường: bê tông 4m Giá cũ: 2,8 tỷ Giá mới: 2,5 tỷ

.
.
.
.