Hiển thị 1–12 trong 47 kết quả

4 x 21
Nhà Bán
Hướng Tây Bắc
Phường Phú Hoà
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  3.35 Tỷ
Giá mới:  3.25 Tỷ

6 x 20
Nhà Bán
Hướng Bắc
Phường Phú Lợi
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  3.45 Tỷ
Giá mới:  3.4 Tỷ

4.77 x 20.8 m2
Nhà Bán
Hướng Đông Bắc
Phường Phú Mỹ
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  3Tỷ590
Giá mới:  3Tỷ490

5 x 22 m2
Nhà Bán
Hướng Tây
Phường Phú Mỹ
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  3.55Tỷ
Giá mới:  3.45Tỷ

5 x 20
Nhà Bán
Hướng Tây Bắc
Phường Phú Mỹ
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  3.05 Tỷ
Giá mới:  2.99 Tỷ

4 x 29.4 m2
Nhà Bán
Hướng Đông Bắc
Phường Phú Hòa
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  3Tỷ5
Giá mới:  3Tỷ3

5 x 15.5 m2
Nhà Bán
Hướng Tây Bắc
Phường Phú Hoà
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  2Tỷ850
Giá mới:  2Tỷ690

3,7 x 25 m2
Nhà Bán
Hướng Tây Nam
Phường Phú Hoà
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  2Tỷ850
Giá mới:  2Tỷ690

5 x 18 m2
Nhà Bán
Hướng Tây Nam
Phường Phú Hoà
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  2Tỷ950
Giá mới:  2Tỷ790

5 x 18 m2
Nhà Bán
Hướng Tây Nam
Phường Phú Hoà
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  3Tỷ050
Giá mới:  2Tỷ950

4.2 x 15 m2
Nhà Bán
Hướng Đông Bắc
Phường Phú Hoà
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  2.69Tỷ
Giá mới:  2.59Tỷ

4 x 18 m2
Nhà Bán
Hướng Đông Nam
Phường Hiệp Thành
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  2Tỷ980
Giá mới: 2 Tỷ880

.
.
.
.