Hiển thị 1–12 trong 40 kết quả

5 x 20.5 m2
Nhà Bán
Hướng Đông Bắc
Phường Hiệp Thành
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  4.3Tỷ
Giá mới:  3.9 Tỷ

5,07 x 20,2 m2
Nhà Bán
Hướng Bắc
Phường Phú Hoà
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  3.65Tỷ
Giá mới: 3.55 Tỷ

5 x 19,15 m2
Nhà Bán
Hướng Tây Bắc
Phường Hiệp Thành
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  4Tỷ6
Giá mới:  4Tỷ5

5 x 20 m2
Nhà Bán
Hướng Tây
Phường Phú Mỹ
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  3Tỷ890
Giá mới:  3Tỷ550

5 x 20 m2
Nhà Bán
Hướng Tây Bắc
Phường Hiệp Thành
Thủ Dầu Một
Giá cũ: 4.2 Tỷ
Giá mới: 3.95 Tỷ

5.8 x 20.5
Nhà Bán
Hướng Tây Bắc
Phường Phú Mỹ
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  4.4 Tỷ
Giá mới:  4.4 Tỷ

5 x 20
Nhà Bán
Hướng Tây Bắc
Phường Hiệp Thành
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  4 Tỷ
Giá mới:  3.85 Tỷ

5 x 31 m2
Nhà Bán
Hướng Tây Bắc ( Bắc nhiều )
Phường Phú Mỹ
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  4Tỷ150
Giá mới:  3 tỷ 950 triệu

4,5 x 18,7 m2
Nhà Bán
Hướng Đông Bắc
Phường Phú Hoà
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  4Tỷ
Giá mới:  3.9Tỷ

5 x 22
Nhà Bán
Hướng Đông Bắc
Phường Phú Lợi
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  3.75 Tỷ
Giá mới:  3.7 Tỷ

5 x 22
Nhà Bán
Hướng Nam
Phường Phú Hoà
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  4.4 Tỷ
Giá mới:  4.36 Tỷ

5,5 x 17 m2
Nhà Bán
Hướng Tây Bắc
Phường Phú Lợi
Thủ Dầu Một
Giá cũ:  3.95Tỷ
Giá mới:  3.85Tỷ

.
.
.
.