Nhà phố phường Hiệp Thành TDM, nhà mặt tiền làm văn phòng công ty

  • 141
  • Tây Nam
  • Hiệp Thành
  • 4.85 Tỷ
  • 4.8 Tỷ

4.850.000.000

.
.
.
.