Nhà phố phường Phú Mỹ, thiết kế hiện đại đầy đủ công năng, giá tốt

  • 97.5
  • Tây Nam
  • Phú Mỹ
  • 3.25 Tỷ
  • 3.19 Tỷ

3.250.000.000

.
.
.
.